بازار گیربکس صنعتی 2021

تجزیه و تحلیل تأثیر کووید19 بر اساس نوع سرویس

تجزیه و تحلیل تأثیر کووید19 بر اساس نوع سرویس گیربکس صنعتی یک سیستم بسته است که انرژی را از یک دستگاه به دستگاه خروجی دیگر منتقل می کند.


گیربکس صنعتی یک سیستم بسته است که انرژی را از یک دستگاه به دستگاه خروجی دیگر منتقل می کندگیربکس صنعتی سرعت، گشتاور و سایر ویژگی ها را برای تبدیل انرژی به شکل قابل استفاده انتقال می دهدشفت خروجی گیربکس با سرعت کمتری نسبت به شفت ورودی می چرخدکاهش سرعت یک مزیت مکانیکی ایجاد می کند زیرا باعث افزایش گشتاور برای بالابرهای معدن، تخلیه کننده کشتی، جرثقیل ها و سایر ماشین آلات در عملیات صنعتی می شودبرخی از انواع گیربکس های صنعتی مارپیچ، اریب، سیاره ای و خار هستند.

انتظار می رود رشد اتوماسیون صنعتی در اروپا و رشد سریع صنعت ساخت و ساز در کشورهای در حال توسعه، بازار گیربکس حلزونی صنعتی را در دوره پیش بینی به حرکت درآوردجمعیت جهان از چند دهه گذشته در حال افزایش بوده است و انتظار می رود در طول دوره پیش بینی به رشد خود ادامه دهدروندهای جهانی دیجیتالی شدن و اتوماسیون در تولید باعث رشد بیشتر بازارهای گیربکس صنعتی شده استدر سطح جهانی، اروپا از نظر اتوماسیون و توسعه فناوری برای تولید و رباتیک پیشرو استبه گفته آژانس تجارت و سرمایه گذاری آلمان، یک آژانس توسعه اقتصادی، صنعت خودرو بیشترین استفاده را از ربات های صنعتی در آلمان داردطبق اعلام انجمن صنایع مهندسی مکانیک، در سال ۱۳۹۶، مجموع گردش مالی رباتیک و اتوماسیون در آلمان تقریباً 16.35 میلیارد دلار استعلاوه بر این، محموله های سالانه ربات های صنعتی چند منظوره نیز در کشورهای پیشرو اروپایی افزایش یافته استطبق گزارش تجارت و سرمایه گذاری آلمان، در سال 2016، شرکت های ماشین آلات و تجهیزات تقریباً 6.30 میلیارد دلار در فعالیت های تحقیق و توسعه در آلمان سرمایه گذاری کردندانتظار می رود چنین سرمایه گذاری هایی باعث افزایش اتوماسیون صنعتی در کشور و منطقه شودگیربکس‌های صنعتی جنبه مهمی از اتوماسیون صنعتی را تشکیل می‌دهند زیرا انعطاف‌پذیری، قابلیت اطمینان، سرعت و حرکت را در کاربردهای مختلف مانند سیستم‌های بالابر، نوار نقاله، پیچ‌های تغذیه‌کننده و ماشین‌ابزار ارائه می‌دهندعلاوه بر این، کشورهایی مانند هند و چین به طور قابل توجهی در توسعه زیرساخت ها سرمایه گذاری می کنند و انتظار می رود در طول دوره پیش بینی بالاترین سرمایه گذاری را حفظ کنندبر اساس گزارش بنیاد ارزش ویژه برند هند، هند تا سال 2022 به سرمایه گذاری 777.30 میلیارد دلاری در زیرساخت ها برای توسعه پایدار نیاز داردعلاوه بر این، بسیاری از نهادهای تجاری در کشور در حال سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها هستند که رشد صنعت ساخت و ساز را افزایش می دهدبه عنوان مثال، در ژوئن 2018، بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا (چین) 200 میلیون دلار در صندوق سرمایه گذاری ملی و زیرساخت (هند) سرمایه گذاری کرداین سرمایه گذاری ها با هدف توسعه زیرساخت ها در کشور انجام شدگیربکس های صنعتی جنبه مهمی از صنعت ساخت و ساز را تشکیل می دهند، زیرا در راندن نوار نقاله ها، سنگ شکن ها، اکسترودرهای پلاستیکی انتظار می رود چنین عواملی منجر به تقاضا برای گیربکس های صنعتی بین سال های 2019 تا 2024 شود.

 

 

بازار جهانی گیربکس صنعتی بر اساس نوع، طراحی، اندازه (KW)، گشتاور، صنعت و منطقه تقسیم بندی می شودبر اساس نوع، بازار جهانی به عنوان مارپیچ، سیاره ای، اریب، کرم، خار و غیره تقسیم می شودبر اساس طراحی، بازار جهانی به عنوان محور موازی، محور زاویه و غیره تقسیم می شودبر اساس اندازه (KW)، بازار جهانی به دو دسته کوچک (تا 55 کیلووات) و بزرگ (بالای 1 مگاوات) تقسیم می شودبر اساس گشتاور، بازار جهانی تا 50000 نیوتن متر و بالاتر از 50000 نیوتن متر تقسیم می شودبر اساس صنعت، بازار جهانی به عنوان صنعت، نیروی بادی، حمل و نقل مواد، ساخت و ساز، تولید برق (به استثنای نیروی باد)، دریایی و غیره تقسیم می شود.

تجزیه و تحلیل تحقیقات بازار

از نظر منطقه، بازار به اروپا، آسیا-اقیانوسیه، آمریکای شمالی، خاورمیانه و آفریقا و آمریکای جنوبی تقسیم می شودآمریکای شمالی بر بازار جهانی گیربکس کتابی صنعتی تسلط داردانتظار می رود رشد اتوماسیون صنعتی در اروپا و رشد سریع صنعت ساخت و ساز در کشورهای در حال توسعه بازار گیربکس صنعتی در منطقه را به حرکت درآورد.   

آسیا و اقیانوسیه یکی از بزرگترین بازارهای بازار گیربکس صنعتی در جهان استطبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، در سال 2017، این منطقه تقریباً دو سوم از ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر جهانی را به خود اختصاص داده استظرفیت انرژی های تجدیدپذیر منطقه طی پنج سال گذشته دو برابر شد و در سال 2017 به 9168 گیگاوات رسید. چین و هند بیشترین سهم را در کل ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر منطقه داشتنددر ژاپن، طبق گزارش بلومبرگ نیو انرژی فاینانس، در سال 2017، کل سرمایه گذاری های جدید در انرژی پاک در ژاپن تقریباً 23.40 میلیارد دلار بوده استسرمایه گذاری انرژی پاک شامل بخش های انرژی تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی استافزایش سرمایه‌گذاری در انرژی بادی و تولید برق از طریق منابع تجدیدپذیر، نصب گیربکس‌های صنعتی را برای برآوردن تقاضای انرژی در ژاپن تقویت می‌کندطبق گزارش بنیاد ارزش ویژه برند هند، در سال 2018، کل ارزش افزوده ناخالص کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری تقریباً 284.62 میلیارد دلار بودعلاوه بر این، دولت هند (GoI) نیز ابتکارات مختلفی را برای ترویج رشد صنعت کشاورزی انجام می دهدبه عنوان مثال، دولت دولت یک طرح به نام حمل و نقل و کمک بازاریابی (TMA) را برای ارائه کمک های مالی به حمل و نقل و بازاریابی محصولات کشاورزی به منظور افزایش صادرات کشاورزی آغاز کردگیربکس خورشیدی در تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی ملزم به تامین سرعت و گشتاور مورد نیاز می باشدکاربردهای مختلفی که در آن گیربکس های صنعتی در صنعت کشاورزی استفاده می شود، نوار نقاله ها، سمپاش ها و بذرپاش های غلات هستند که انتظار می رود چنین عواملی باعث افزایش تقاضا برای گیربکس صنعتی بین سال های 2019 تا 2024 شود.

محدوده گزارش

این مطالعه مروری بر  جهانی و چهار بخش بازار را در پنج منطقه جغرافیایی ردیابی می‌کنداین گزارش به بررسی بازیگران کلیدی می‌پردازد و یک تحلیل روند سالانه چهار ساله ارائه می‌کند که اندازه بازار و سهم آمریکای شمالی، اروپا، آسیا-اقیانوسیه، خاورمیانه و آمریکای جنوبی را برجسته می‌کنداین گزارش همچنین با تمرکز بر فرصت های بازار برای پنج سال آینده برای هر منطقه، پیش بینی می کنددامنه مطالعه بازار جهانی گیربکس صنعتی را بر اساس محصول، نوع خط، قطر و منطقه تقسیم می کند.

بر اساس نوع

 

توسط طراحی

 • محور موازی
 • محور زاویه دار
 • دیگران

بر اساس اندازه

 • کوچک (تا 55 کیلووات)
 • بزرگ (بالاتر از 55 کیلووات)

توسط تورک

 • حداکثر 50000 نیوتن متر
 • بیش از 50000 نیوتن متر

توسط صنعت

 • قدرت باد
 • ساخت و ساز
 • جابجایی مواد
 • صنعتی
 • دریایی
 • تولید برق (به استثنای نیروی باد)
 • دیگران

توسط مناطق

 • آمریکای شمالی 
 • آسیا و اقیانوسیه 
 • اروپا
 • خاورمیانه و آفریقا
 • آمریکای جنوبی

 

بازیکنان اصلی

شرکت کنندگان کلیدی صنعت بازار جهانی گیربکس صنعتی عبارتند از  زیمنس (آلمان)، ABB (سوئیس)، اشنایدر الکتریک (فرانسه)، شرکت امرسون الکتریک (ایالات متحده)، Sew-Eurodrive (آلمان)، شرکت نانجینگ با سرعت بالا و دنده دقیق. ., Ltd (چین)، جنرال الکتریک (ایالات متحده)، شرکت Nidec-Shimpo (ایالات متحده)، شرکت رکسنورد (ایالات متحده)، Wikov Industry AS (جمهوری چک)، Renk AG (آلمان)، Zollern GmbH & Co. KG (آلمان) ، Sumitomo Heavy Industries, Ltd (ژاپن) و Eickhoff Antriebstechnik GmbH (آلمان). 

شما میتوانید جهت خرید و دریافت مشاور با گروه صنعتی ایتال سرویس تماس حاصل نمایید

55414397-021  ده خط ویژه  09192228714

www.italservice.ir

 

1400/09/06
22:13:04
5.0/5
730
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۴
madigital.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ما دیجیتال محفوظ است

ما دیجیتال

اخبار دیجیتال و فناوری اطلاعات