آمار شكایت از خدمات ارتباطی؛

نارضایتی كاربران از پشتیبانی نامطلوب اینترنت، وضعیت شكایت در كشور

نارضایتی كاربران از پشتیبانی نامطلوب اینترنت، وضعیت شكایت در كشور به گزارش ما دیجیتال آمار انتشار یافته از وضعیت سامانه ثبت و پاسخگویی به شكایات مشتركان خدمات ارتباطی نشان داده است كه كاربران اینترنت در كل كشور، اغلب از عرضه خدمات پشتیبانی نامطلوب اینترنت شكایت دارند.


به گزارش ما دیجیتال به نقل از مهر، اداره كل حفاظت از حقوق مصرف كنندگان معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، گزارش سامانه ثبت و پاسخگویی به شكایات مشتركان (۱۹۵) در خردادماه را بر مبنای تعداد تیكتهای ثبت شده در سامانه «سپاس» و مناطق ۹ گانه رگولاتوری در سراسر كشور شامل مناطق شمال، مركزی، شمال شرق، جنوب، آذربایجان، جنوب غرب، جنوب شرق، غرب و شمال غرب منتشر نمود. در این گزارش شكایات كاربران در ۷ حوزه اینترنت، موبایل، تلفن ثابت، تشعشعات، ارزش افزوده، دفاتر پیشخوان و خدمات پستی بررسی شده است كه خدمات اینترنتی در صدر شكایات مشتركان قرار دارد.رشد شكایت كاربران از خدمات اینترنت در یك ماهبررسی ها نشان داده است كه بیشترین شكایت مشتركان در منطقه شمال و كمترین تعداد شكایات مربوط به مناطق غرب و شمال غرب است.آمار كلی شكایات مطروحه نسبت به ماه گذشته رشد داشته و از ۷۸۵۸ مورد در اردیبهشت ماه به ۸۵۲۳ مورد در خرداد ماه سال جاری رسیده است. برر سی ها از آن حكایت می كند كه شركت مخابرات ایران به تنهایی ۴۱.۳ در صد از كل شكایات را در بازه خرداد ماه در تمام مناطق به خود مختص كرده است كه در این بین مشكلات مربوط به اینترنت نقش پررنگی ایفا می كند.وضعیت شكایت از خدمات ارتباطی در منطقه شمالبر اساس بررسی انجام شده روی داده های دریافتی، بیشترین شكایت مشتركان در منطقه شمال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مربوط به اینترنت و كمترین تعداد شكایات مربوط به خدمات پستی است. تعداد كل شكایت های ثبت شده در بازه خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۲۵.۲ درصد رشد داشته است. بیشترین شكایت در بازه خردادماه مربوط به استان تهران (۸۵ درصد) و كمترین مربوط به استان سمنان (۱.۴ درصد) است. فراوانی مبحث شكایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عرضه خدمات پشتیبانی نامطلوب و كیفیت سرویس ها است.وضعیت شكایت از خدمات ارتباطی در منطقه مركزیبر اساس بررسی انجام شده روی داده ها، بیشترین شكایت مشتركان در منطقه مركزی مربوط به اینترنت و كمترین تعداد شكایات مربوط به خدمات پستی است. تعداد كل شكایت های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری تغییر قابل ملاحظه ای نداشته است. بیشترین شكایت در بازه خردادماه مربوط به استان اصفهان (۵۹ درصد) و كمترین مربوط به استان چهارمحال و بختیاری (۵.۳ درصد) است. فراوانی مبحث شكایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و عرضه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.وضعیت شكایت از خدمات ارتباطی در منطقه شمال شرقبیشترین شكایت مشتركان در منطقه شمال شرق مربوط به اینترنت و كمترین تعداد شكایات مربوط به خدمات پستی است.. تعداد كل شكایت های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۴ درصد كاهش داشته است. بیشترین شكایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان خراسان رضوی (۷۹ درصد) و كمترین مربوط به استان خراسان جنوبی (۳.۷ درصد) است. فراوانی مبحث شكایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و عرضه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.وضعیت شكایت از خدمات ارتباطی در منطقه جنوببیشترین شكایت مشتركان در منطقه جنوب مربوط به اینترنت و كمترین تعداد شكایات مربوط به دفاتر پیشخوان دولت می باشد. تعداد كل شكایت های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۱۳ درصد رشد داشته است. بیشترین شكایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان فارس (۷۵.۳ درصد) و كمترین مربوط به استان كهكیلویه و بویراحمد (۵.۷ درصد) است. فراوانی مبحث شكایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و عرضه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.وضعیت شكایت از خدمات ارتباطی در منطقه آذربیشترین شكایت مشتركان در منطقه آذر، مربوط به اینترنت و كمترین تعداد شكایات مربوط به خدمات پستی است. تعداد كل شكایت های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۵.۵ درصد رشد داشته است. بیشترین شكایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان آذربایجان شرقی (۴۵.۴ درصد) و كمترین مربوط به استان اردبیل (۲۲ درصد) است. فراوانی مبحث شكایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و عرضه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.وضعیت شكایت از خدمات ارتباطی در منطقه جنوب غربوضعیت بررسی شكایت های ثبت شده در منطقه جنوب غرب نشان داده است كه بیشترین شكایت مشتركان در منطقه جنوب غرب مربوط به اینترنت و كمترین تعداد شكایات مربوط به خدمات پستی است. تعداد كل شكایت های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۲۷ درصد رشد داشته است. بیشترین شكایت در بازه خردادماه مربوط به استان خوزستان (۷۰.۴ درصد) و كمترین مربوط به استان لرستان (۱۱.۴ درصد) است. فراوانی مبحث شكایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و عرضه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.وضعیت شكایت از خدمات ارتباطی در منطقه جنوب شرقبیشترین شكایت مشتركان در منطقه جنوب شرق مربوط به اینترنت و كمترین تعداد شكایات مربوط به خدمات پستی است. تعداد كل شكایت های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری تغییر قابل ملاحظه ای نداشته است. بیشترین شكایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان هرمزگان (۴۲ درصد) و كمترین مربوط به استان كرمان (۲۵.۵ درصد) است. فراوانی مبحث شكایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و عرضه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.وضعیت شكایت از خدمات ارتباطی در منطقه غرببیشترین شكایت مشتركان در منطقه غرب مربوط به اینترنت و كمترین تعداد شكایات مربوط به خدمات پستی است. تعداد كل شكایت های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۸ درصد كاهش داشته است. بیشترین شكایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان كرمانشاه (۴۲ درصد) و كمترین مربوط به استان كردستان (۲۳.۴ درصد) است. فراوانی مبحث شكایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و عرضه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.وضعیت شكایت از خدمات ارتباطی در منطقه شمال غرببیشترین شكایت مشتركان در منطقه شمال غرب هم مربوط به اینترنت و كمترین تعداد شكایات مربوط به خدمات پستی است. تعداد كل شكایت های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری حدود ۷ درصد رشد داشته است. بیشترین شكایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان گیلان (۵۳ درصد) و كمترین مربوط به استان قزوین (۲۲.۸ درصد) است. فراوانی مبحث شكایات مطروحه در حوزه اینترنت عمدتاً مربوط به عدم جمع آوری سرویس و عرضه خدمات پشتیبانی نامطلوب است. جدول وضعیت شكایات مشتركان از خدمات ارتباطی در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار داده شده است.


منبع:

1398/04/10
20:11:46
5.0/5
4280
تگهای خبر: اینترنت , تلفن , خدمات , سرویس
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۴
madigital.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ما دیجیتال محفوظ است

ما دیجیتال

اخبار دیجیتال و فناوری اطلاعات