معاون مركز فضای مجازی در گزارش ما دیجیتال:

نسبت ترافیك اینترنت داخلی به خارجی 70 به 30 می شود

نسبت ترافیك اینترنت داخلی به خارجی 70 به 30 می شود ما دیجیتال: شورای عالی فضای مجازی در مصوبه سند كلان شبكه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات را به تكالیف جدیدی موظف كرده كه در این مصوبات مقرر است نسبت ترافیك داخلی به خارجی 70 به 30 شود.


خبرگزاری مهر - گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: بعد از سال ها فراز و فرود در به اجماع نظر رسیدن اعضای شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات بر سر تعریف یكسان از مفهوم شبكه ملی اطلاعات، این پروژه ملی وارد فاز جدیدی در اجرا شده است. شورای عالی فضای مجازی از ۲۳ آذرماه تابحال طی ۴ جلسه، بررسی طرح كلان شبكه ملی اطلاعات را در دستور كار قرار داده كه بنظر می رسد ابعاد مشخصی از چگونگی به سرانجام رسیدن این پروژه نمایان شده است. شورای عالی فضای مجازی در جلسه ۲۳ آذرماه خود به وزارت ارتباطات ۳ هفته مهلت داد تا طرح تكمیلی شبكه ملی اطلاعات را بر اساس آنچه كه نظر شورای عالی فضای مجازی است، ارائه كند تا این طرح ظرف ۲ ماه به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد. بعد از این اولتیماتوم، وزارت ارتباطات بالاخره طرح كلان شبكه ملی اطلاعات را در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۸ روی میز شورای عالی فضای مجازی گذاشت و بعد از آن بررسی این طرح در این شورا شروع شد. اعضای شورای عالی فضای مجازی طی دو جلسه آخر این شورا در تاریخ های ۱۲ و ۲۶ بهمن ماه، طرح كلان و معماری شبكه ملی اطلاعات و اهداف مربوط به این طرح را به بررسی گذاشتند و مواردی را تصویب كردند. در این راستا عباس آسوشه معاون مركز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر به جزئیات این جلسات و اهدافی كه در طرح كلان شبكه ملی اطلاعات مدنظر قرار گرفته است، پاسخ می دهد.*جلسه شورای عالی فضای مجازی در ۱۲ بهمن ماه جاری مربوط به مصوبه ای از اهداف كلان شبكه ملی اطلاعات بود كه مقرر است تا سال ۱۴۰۴ عملیاتی شود، جزئیات بیشتری از این مصوبه بگویید. این اهداف چیست و چه الزامات جدیدی در این مصوبه دیده شده است؟در این جلسه اهداف كلان شبكه ملی اطلاعات به تصویب رسیده است. اهداف متولی ندارد و این سند دارای اقداماتی است كه پس از اهداف كلان به تصویب می رسد و در آنجا متولی اجرا مشخص می شود. اما هنوز به آن مرحله نرسیده ایم. فعلاً هدف گذاری های مربوط به اهداف بخش زیرساخت ارتباطی فضای مجازی شبكه ملی اطلاعات و خدمات كاربردی انجام شده است. همانطور كه استحضار دارید ما فضای مجازی را به ۳ بخش تقسیم كرده ایم كه در بخش زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی، شبكه ملی اطلاعات را داریم و روی این شبكه، یك بخش خدمات كاربردی و یك بخش محتوا دیده شده است. در آن جلسه شورای عالی فضای مجازی اهداف مربوط به زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی شبكه ملی اطلاعات و خدمات كاربردی نهایی شد و جلسه به اهداف محتوا نرسید. بعد از این مرحله نیز سند معماری شبكه ملی اطلاعات نهایی خواهد شد كه مربوط به مدل مفهومی این شبكه می شود و بعد از آن نیز، اجزای معماری شبكه ملی اطلاعات و در نهایت به بخش اقدامات كلان خواهد پرداخت. در بخش اقدامات كلان، ۳ بخش اقدامات زیرساختی، اقدامات خدمات پایه كاربردی و اقدامات محتوا دیده شده است تا در نهایت شبكه به یك بلوغ كامل برسد. چونكه ما معتقدیم اگر در شبكه ملی اطلاعات، خدمات كاربردی و محتوا هم پای زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی رشد نكند، شبكه بلااستفاده خواهد بود. به این معنا كه برای مثال جاده سازی اتفاق بیافتد اما اقدامات لازمی مانند پمپ بنزین، محل استراحت و امنیت برای آنكه ماشین از درون این جاده عبور كند وجود نداشته باشد. این موجب می شود كه جاده بدون ماشین، بلااستفاده شود. بدین سبب برای رونق و بلوغ شبكه ملی اطلاعات و رسیدن به هدف كسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از كل اقتصاد كشور، این ۳ بخش باید همگام و هماهنگ پیش روند.* اما بنظر می رسد كه در این مصوبه، بیشتر به اهداف زیرساخت های ارتباطی توجه شده و حتی ارتقای زیرساخت های اطلاعاتی و خدمات پایه نیز با وجود اینكه همیشه از نقایص این شبكه بوده، مورد توجه قرار نگرفته است؟خیر. این طور نیست. پوشش ۸۰ درصدی پهن باند ثابت به صورتی هدف زیرساخت ارتباطی است كه در این مصوبه آمده است. اما ایجاد حداقل ۳ قطب مركز داده در ۳ استان، زیرساخت اطلاعاتی شمرده می شود و شكل گیری حداقل ۳ فراهم كننده خدمات ابری داخلی و استقرار خدمات پایه كاربردی داخلی كه همچون آن می توان به موتور جستجو، ایمیل، مراكز داده و سیستم عامل اشاره نمود، از دیگر اهدافی است كه در این مصوبه تاكید بر آن شده است. باید توجه داشت كه از نظر شورای عالی فضای مجازی، دسترسی به اینترنت یك خدمت در شبكه ملی اطلاعات شمرده می شود. بدین سبب اینكه گفته می شود شبكه ملی اطلاعات یعنی شبكه ای بدون اینترنت، اصلاً واقعیت ندارد. شبكه ملی اطلاعات بدون اینترنت كاملاً غیرواقعی است و ما معتقدیم دسترسی به اینترنت یكی از خدمات اصلی است كه باید روی شبكه ملی اطلاعات شكل گیرد.* در این مصوبه زمان بندی مشخصی برای اجرای اهداف مشخص نشده است؟زمانی كه سند اقدامات شبكه ملی اطلاعات تصویب شود، زمان بندی آن نیز مشخص خواهد شد؛ چونكه ابتدا باید اهداف سند تدوین شود و بعد از آن اقدامات كلان كه منشأ برنامه ریزی خواهد بود، مشخص می شود. بر این اساس وزارت ارتباطات و دیگر دستگاه های متولی، دو ماه بعد از تصویب این سند، زمان خواهند داشت تا اقدامات عملیاتی را كه شامل زمان بندی، خروجی پروژه ها و هزینه مورد نیاز است را ارائه نمایند. در آن زمان مشخص می شود كه چند پروژه و چند دستگاه طی چه زمان بندی و هزینه ای، این پروژه را اجرایی می كنند. این زمان دو ماهه بعد از تدوین سند شروع می شود.* البته این طور بنظر می رسد كه اهدافی كه بعنوان اهداف كلان شبكه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است بیشتر شبیه برنامه های توسعه ای كشور در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است كه حتی در سند برنامه ششم نیز به این مدل اهداف توسعه ای اشاره شده است. آیا این طور نیست؟خیر، به این شكل نبوده است. اهدافی این چنینی فقط در حوزه زیرساخت های ارتباطی در سند برنامه توسعه مطرح بوده است اما در حوزه زیرساخت های اطلاعاتی شبكه ملی اطلاعات تابحال اهداف مشخصی تدوین نشده است. برای مثال در حوزه سیستم عامل در این سند، تامین یك سیستم عامل داخلی امن برای دستگاه های تلفن همراه گردنگیر شده است.
* پس سیستم عامل «اندروید بومی» كه قبل از این مطرح شده بود، با این هدف طراحی نشده است؟آن سیستم عامل تابحال نهایی نشده و در واقع نسخه شخصی سازی شده از سیستم عامل اندروید است كه با هدف ما برای دستیابی به سیستم عامل بومی، متفاوت است. مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، سیستم عامل بومی داخلی سرویس های جانبی خواهد داشت كه اصل قضیه خواهد بود و اگر نتوانیم این سرویس ها را ارائه نماییم، سیستم عامل به تنهایی معنایی نخواهد داشت.* به جز ساخت اندروید بومی در این مصوبه، چه خدمات پایه كاربردی دیگری مطرح است؟موتور جستجوی بومی و پیام رسان ها نیز همچون اهداف خدمات كاربردی است كه در این سند به آن اشاره شده است. این ها بعنوان خدمات پایه كاربردی باید به صورت كامل در كشور استقرار یابند. خدمات پایه كاربردی به شكلی كه نیازهای ملی را تامین و قابلیت پاسخگویی به ۱۰۰ درصد محتوای خط و زبان فارسی را تا سال ۱۴۰۰ داشته باشد مطرح شده اند. این اصلی ترین هدفی است كه ما دنبال می نماییم. عمده اهداف در این طرح كلان مربوط به سال ۱۴۰۴ می شود اما بعضی از این اهداف برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است. خدمات پایه كاربردی به شكلی كه نیازهای ملی را تامین و قابلیت پاسخگویی به ۱۰۰ درصد محتوای خط و زبان فارسی را تا سال ۱۴۰۰ داشته باشد مطرح شده اند. این اصلی ترین هدفی است كه ما دنبال می نماییم موتور جستجو، پیام رسان، ایمیل و خدماتی شبیه به این ها باید تا سال ۱۴۰۰ پاسخگوی نیازهای مردم باشد و دیگر با پیام رسانی كه اگر كاربر آن از ۲ میلیون به ۲.۵ میلیون افزایش یابد، دیگر قادر به ارائه خدمات نبوده و از كیفیت مناسبی برخوردار نیست، مواجه نباشیم. این مساله برای ایمیل و موتور جستجو نیز متصور است.* آیا در حوزه خدمات پایه كاربردی، تاب آوری در مقابل تحریم ها نیز مدنظر قرار گرفته است؟ما بحث تحریم را به این شكل در سند اهداف شبكه ملی اطلاعات بیان نكرده ایم. نكته ما این است كه خدمات پایه كاربردی و خدمات اصلی شبكه ملی اطلاعات، باید از لحاظ پایداری و تاب آوری به شكلی باشند كه در همه شرایط كار كنند. باید این امكان وجود داشته باشد كه در كلیه شرایط، این خدمات قابل ارائه به كاربران باشد و نخواهیم دلیل بیاوریم كه به خاطر برخی شرایط نتوانستیم خدمات خوبی به مردم ارائه نماییم. تحریم شاید یكی از این موارد باشد. به بیان دیگر هدف ما این نیست كه شبكه ای درست نماییم كه فقط در روز تحریم كار كند بلكه باید شبكه ای داشته باشیم كه مثل كره جنوبی در تمامی موارد پاسخگوی نیاز كاربران باشد. ما همیشه در زمینه شبكه ملی اطلاعات، كره جنوبی را مثال می زنیم. این كشور شبكه ای دارد كه ۸۰ درصد محتوا در آن به محتوای داخلی اختصاص دارد و تنها ۲۰ درصد محتوای خارجی در این كشور استفاده می شود. این به این معنا نیست كه در این كشور دسترسی به خارج قطع است، بلكه كره جنوبی یك كشور كاملاً آمریكایی است اما توانسته طوری عمل كند كه كلیه خدماتی كه باید به مردم عرضه نماید به صورت داخلی انجام می گیرد و وابسته به آمریكا نیست. مسائل بومی و نیازهای قومی – مذهبی، نیازهای جغرافیای و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما، با كشورهایی كه خدمات فناوری می دهند، كاملاً متفاوت می باشد. بدین سبب ما باید شبكه ملی اطلاعات را ایجاد نماییم كه باوجود آنكه به اینترنت وصل هستیم و تعامل دوجانبه و مدیریت شده داریم، محتوای خودرا نیز تولید می نماییم و مردم از هزینه ها و سرمایه گذاری هایی كه حاكمیت برای ایجاد این شبكه انجام داده است، بهره مند خواهند شد. الان مردم ما از این مزایا برخوردار نیستند چونكه به سرویس هایی وصل می شوند كه لزوماً منفعت مردم را دنبال نمی كنند. برخی مانند موتور جستجوی گوگل به ما نفع می رسانند و ممكنست ده ها ضرر برای ما داشته باشند چونكه اطلاعات مردم ما را در اختیار دشمنان ما قرار می دهند.* در مورد میزان ترافیك داخلی دیتا، هدف گذاری در این سند چگونه است؟برای ترافیك داخلی، قابلیت ۷۰ درصد به ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ البته این رقم در كره جنوبی ۸۰ به ۲۰ درصد است. درحالی كه ما با ۷۰ درصد موافقت كردیم و گفتیم كه شبكه این امكان را داشته باشد تا ۷۰ درصد ترافیك داخلی را پشتیبانی كند و قابلیت ۳۰ درصد ترافیك خارجی را نیز داشته باشد اما این مسئله زمانی اتفاق می افتد كه خدمات كاربردی و محتوای ما همپای شبكه حركت كنند. برای ترافیك داخلی، قابلیت ۷۰ درصد به ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ البته این رقم در كره جنوبی ۸۰ به ۲۰ درصد است. درحالی كه ما با ۷۰ درصد موافقت كردیم و گفتیم كه شبكه این امكان را داشته باشد تا ۷۰ درصد ترافیك داخلی را پشتیبانی كند و قابلیت ۳۰ درصد ترافیك خارجی را نیز داشته باشد بدین سبب اصلاً به این معنا نیست كه ما می خواهیم سرعت اینترنت را كم نماییم و یا دسترسی به اینترنت را به ۳۰ درصد برسانیم. اصلاً چنین قراری نیست بلكه حرف اصلی این است كه باید این امكان و قابلیت در شبكه باشد كه خدمات كاربردی و محتوا، همپای شبكه رشد كنند. محتوای اینترنت باید به ۳۰ درصد ظرفیت ارتباطی ما برسد و ۷۰ درصد باید در اختیار خدمات و محتوای داخلی شامل خدمات حمل و نقل، سلامت و بهداشت و دولت الكترونیك باشد. امروز ما دراین زمینه ها بی بهره هستیم. همانطور كه می بینید خدماتی مانند تاكسی های اینترنتی كار مردم را درباب حمل و نقل راحت كرده اند. بدین سبب حرف ما این است كه این قبیل سكوها روی شبكه ملی اطلاعات بعنوان خدمات پایه ارائه شود. مردم خیلی برایشان فرقی نمی كند كه بوسیله شبكه داخلی یا اینترنت، سرویس دریافت نمایند. مهم این است كه سرویسی كه می گیرند با كیفیت ارائه شود. اما بعضی ها متأسفانه باتوجه به اهداف سیاسی و حزبی این مسئله را نادیده می گیرند و آنرا به سمتی می برند كه اصلاً مردم در آن نقطه قرابتی ندارند. بدین سبب یكی از موضوعاتی كه در این سند مورد توجه قرار گرفته است بحث مزیت بخشیِ تعرفه ای است. به نحوی كه دسترسی به خدمات داخلی نسبت به خدمات خارجی مزیت داشته باشد. این هدفی است كه یك سرویس داخلی مانند موتور جستجو، ۱۰۰ درصد نیازهای مردم را برآورده كند و باید بسیار ارزان تر از دسترسی به سرویسی های خارجی باشد، تا زمانی كه ما موتور جستجویی داشته باشیم كه بیشتر از ۷۰ درصد مردم از آن استفاده می نمایند. آن زمان باید برای آن مزیت بخشی كرد. برای مثال امروز خدماتی مانند ایمیل و پیام رسانی، سرویس قابل و با كیفیتی نیستند كه بتوانند با سرویس های خارجی رقابت كنند. بدین سبب دراین زمینه نباید مزیت بخشی كرد و بخواهیم تعرفه سرویس های خارجی را گران نماییم چونكه سرویس ایرانی معادل كه مردم بتوانند به راحتی از آن استفاده كنند وجود ندارد. تحقق این موضوعات را تا سال ۱۴۰۰ مدنظر قرار داده ایم.* پس دولت مكلف به راه اندازی این گونه خدمات در كشور شده است؟ روش اجرای این تكالیف به چه شكل باید باشد؟بخش های مختلفی در این خصوص مكلف هستند. برای مثال در حوزه دولت الكترونیك، دولت مكلف شده است و وزارت ارتباطات باید اقدامات لازم را در بخش زیادی كه مربوط به شبكه ملی اطلاعات است، انجام دهد. البته این به این معنا نیست كه وزارت ارتباطات خودش پروژه ها را انجام دهد، بلكه این مجموعه از جانب حاكمیت مكلف است كه پروژه ها را به بخش خصوصی واگذار كند. همانطور كه تابحال به اپراتورها پروانه ارائه خدمات داده است. اما باید طبق قاعده و قانونی باشد كه منفعت مردم را دربر داشته و امنیت مردم و داده های آنها صیانت شود و بخش خصوصی نتواند از این داده ها سوءاستفاده كند.
* آیا مقرر است به پیام رسان های بومی بار دیگر تسهیلاتی تعلق گیرد كه بتوانند خدمات رسانی خود به كاربران را از سر بگیرند؟وزارت ارتباطات تا ۲ ماه دیگر سندی را به شورا ارائه می دهد و الان در حال آماده سازی آن است. در آن سند باید ببینیم كه برای آنكه تا ۱۴۰۰ بتوانیم پیام رسان داخلی داشته باشیم كه بتواند با پیام رسان های خارجی كه امروز بیشتر از ۷۰ درصد نیاز مردم را به پیام رسانی برآورده می كنند، رقابت كند چه دیده است. آیا دنبال حمایت ها است و یا موضوع دیگری دارد. اما در حوزه اقدامات می توان اظهار داشت كه ما به شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد می نماییم در زمینه خدمات كاربردی، ارائه خدمات دولت الكترونیك توسط پیام رسان ها و جریان مسائل مالی و پرداختی در پیام رسان های داخلی الزامی شود. به عبارت بهتر، باید تسهیلات لازم به جهت اینكه پیام رسان رشد كند و مردم به استفاده از آن انگیزه داشته باشند، برقرار شود. اما اقدامات نهایی را وزارت ارتباطات باید اعلام نماید.* در زمینه قطب داده كه یكی از اهدافی است كه در مصوبه شورای عالی فضای مجازی به آن اشاره شده، مقرر است كه ۳ مركز داده در كشور ایجاد شود، مگر قبل از این ۳ مركز داده بعنوان ixp در تهران، شیراز و تبریز راه اندازی نشده است؟ما قطب مركز داده نداریم. قطب مركز داده تعریف مشخصی دارد. حداقل ۵۰۰ رك دیتاسنتری می خواهد و قدرت برق و ارتباطاتی كه تابحال در كشور نداشته ایم. آنچه كه بعنوان ixp اعلام می شود با قطب داده متفاوت می باشد. چونكه قطب داده، محل جداسازی ترافیك داده خارج و داخل است. بخش زیادی از زیرساخت پردازش ابری نیز روی این بستر در نظر گرفته شده و شكل خواهد گرفت.* در حوزه اهداف كلان شبكه ملی اطلاعات، سایر خدماتی كه به كاربران قابل ارائه است، چگونه خواهد بود؟در این سند ما وزارت ارتباطات را موظف كردیم به اینكه تا سال ۱۴۰۴ حداقل ۱۰ درصد از كاربران، دسترسی مبتنی بر نسل جدید ارتباطات مثلاً ۵G و یا فیبرنوری داشته باشند. در این سند ما وزارت ارتباطات را موظف كردیم به اینكه تا سال ۱۴۰۴ حداقل ۱۰ درصد از كاربران، دسترسی مبتنی بر نسل جدید ارتباطات مثلاً ۵G و یا فیبرنوری داشته باشند * آیا زمان بندی این مساله با توجه به این كه دنیا به سمت ۵G می رود، دیر نیست؟تحقق حداقل ۱۰ درصدی دراین زمینه، به كار زیادی نیاز دارد و كار بسیار سنگین و حجیمی به جهت برنامه ریزی، هدایت و حمایت بر عهده به دولت گذاشته شده است و این كارها ساده نیست و نمی گردد آنرا دستوری انجام داد. باید آجر روی آجر گذاشت تا این دیوار بالا رود. برای مثال بخش سیستم عامل كار كمی نیست. الان در دنیا چند سیستم عامل داریم؟ ما می گوئیم می خواهیم سیستم عامل داخلی درست نماییم. شروع ۵G در دنیا جدید است و وزارت ارتباطات هم آغاز به كار كرده است.* با وجود این، آیا این شدنی است؟بله، هر كاری كه كشور تصمیم بگیرد شدنی است. البته هزینه های آن فرق دارد و سختی كار دارد اما شدنی است. مسئله این طوری نیست كه نمی گردد كاری انجام داد بلكه نیاز به حمایت و هدایت و سرمایه گذاری دارد. یكی دیگر از اهداف هم گذار به نسخه جدید آدرس های اینترنتی (IPV۶) است كه در دنیا هنوز كامل نشده و ما دنبال پشتیبانی كامل زیرساخت های ارتباطی از IPV۶ هستیم تا كسب سهم ۳۰ درصدی در لایه دسترسی را هم محقق كند. یعنی لایه هسته شبكه ملی اطلاعات كامل شود و لایه دسترسی كه تجهیزات كاربران است، حداقل ۳۰ درصد امكان پشتیبانی را داشته باشد. الان بسیاری از اپراتورها روی IPV۶ سرویس ارتباطی می دهند اما می خواهیم سایر خدمات هم روی IPV۶ ارائه شود.* تولید گوشی موبایل نیز در این سند آمده است؟ این دور از ذهن نیست؟ باتوجه به سابقه ای كه از تولید گوشی داریم.بله مقرر است كه گوشی موبایل ایران ۲۰ درصد از سهم بازار داخل را به خود اختصاص دهد. تابحال فقط از تولید سخن گفتیم اما مقدمات و امكانات و تسهیلات را فراهم نكردیم و همت كشور نیز بر این اساس قرار نگرفته است. بدین سبب معلوم است كه تولید اتفاق نمی افتد. چون دیگر كشورها با سرعت و هزینه كمتر این كار را انجام داده و حاضرند سوبسید بدهند كه گوشی خودرا به ما بفروشند. چونكه وقتی كه گوشی موبایل چه كره ای و چه امریكایی برای نخستین بار روشن می شود از كاربر تائید می گیرد كه مجاز است تمامی اطلاعاتی كه روی این گوشی وجود دارد را در اختیار مبادی مورد نظر خود برای تحلیل اطلاعات و غیره بگذارد. یعنی كاربر هیچ امنیتی ندارد. ما فكر می نماییم این تائید را به كسی می دهیم كه نمی شناسیم و آسوده خاطر هسیتم كه با اطلاعات ما كاری ندارند. در صورتیكه بسیاری از برخوردهای دنیا با كشور ما از محل درز همین اطلاعات صورت می گیرد. اطلاعاتی كه ما فكر می نماییم اهمیتی ندارد و لازم نیست كه نگرانش باشیم.
* عنوان می شود مفهوم اولیه مورد اختلاف شورای فضای مجازی با وزارت ارتباطات بر سر تعریف شبكه ملی اطلاعات حل شده و به یك تعریف واحد دراین زمینه رسیده اید؟البته اختلافی دراین زمینه نداشتیم و یك مصوبه ای با عنوان «سند تبیین الزامات شبكه ملی اطلاعات» داشتیم كه برمبنای آن در حال حركت هستیم. قبلاً بحث بر این بود كه شبكه ملی اطلاعات مثل یك ظرف است كه اگر محتوایی كه در آن می ریزیم همپای شبكه رشد نكند، خود شبكه مانند یك ظرف خالی می ماند كه فایده ندارد و تنها هزینه بر است. بحث وزارت ارتباطات این بود كه هر سه موضوع زیرساخت، خدمات و محتوا را بعنوان شبكه ببیند اما ما معتقدیم كه شبكه همان زیرساخت است و خدمات محتوا باید روی آن ارائه شود. این مساله طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی بوده و نباید نادیده گرفته شود. الان كارگروهی كه ذیل مركز ملی فضای مجازی درباب بررسی سند كلان شبكه ملی اطلاعات تشكیل شد، همچنان در حال بررسی بخشهایی از این سند برای ارائه به شورای عالی فضای مجازی است. الان اهداف خدمات كاربردی مطرح گردیده است و اهداف خدمات محتوایی و بعد از آن معماری شبكه، اقدامات كلان معماری، اقدامات كلان محتوا و خدمات كاربردی مطرح خواهد شد كه به ترتیب جلو می رویم.* فكر می كنید تا اختتام امسال به جمع بندی برسید؟تا جایی كه از وزارت ارتباطات اطلاع دارم، این وزارتخانه با اهتمام حداكثری روی پروژه ها كار و آنرا آماده می كند تا به شورای عالی برساند. این مساله با ما نیز هماهنگ شده و تغییرات نیز آن قدر ریشه ای نیست كه روی پروژه ها تأثیر بگذارد. الان در حال كار روی پروژه هستیم تا هم خروجی و هم تعیین مسئولیت با زمان بندی صورت گیرد و وظیفه مركز ملی این است كه برمبنای زمان بندی و خروجی این پروژه را كنترل كند. امیدواریم تا آخر سال قسمتی از این پروژه ها را نهایی نماییم.* بعنوان آخرین سوال، باتوجه به برگزاری جلسه روز ۲۶ بهمن ماه شورای عالی فضای مجازی در ادامه بحث «طرح كلان و معماری شبكه ملی اطلاعات»، آیا جزئیاتی به این مصوبه افزوده شد؟اهداف خدمات كاربردی كه در جلسه ۱۲ بهمن شورا ارائه شده بود، نهایی شد و اهداف بخش محتوا مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اصلاحات اولیه روی آن انجام شد. دستیابی به اهداف بخش خدمات كاربردی و محتوایی كه روی شبكه ملی اطلاعات قرار می گیرند، از یك سو سبب رونق كسب و كار و حوزه خدمات رسانی به مردم در فضای مجازی شده و از طرف دیگر، موجب بلوغ و تكمیل شبكه ملی اطلاعات می شود. از آنجایی كه اهداف و اقدامات بخش خدمات كاربردی و محتوا در طرح شبكه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده، صرفاً به حوزه هایی در رابطه با این دو بخش كه از اولویت بالاتری برخوردار می باشند و اثرگذاری متقابل بر شبكه ملی اطلاعات داشته، پرداخته شده است.

1398/11/30
15:23:20
5.0/5
4095
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۳
madigital.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ما دیجیتال محفوظ است

ما دیجیتال

اخبار دیجیتال و فناوری اطلاعات